Taxiaktionen på TV4-nyheternaI fredags åkte en av TV4s reportrar med i en av SSTS bilar. På Stockholmsnyheterna 18.30 kommentrar Amir Abbassi i SSTS det diskriminerande kösystemet och mottar från en dialogpolis beskedet att aktionen lett till ett interimistiskt beslut av Konkurrensverket.


Pressmeddelande 2009-10-23Pressmeddelande 2009-10-23
Storstockholms Taxisektion av SAC Syndikalisterna


Taxiprotesterna hörsammades: Kösystemet förbjudet.

- Vi är lättade och stolta. Vi gjorde vår röst hörd och väckte
uppmärksamhet kring det desperata i vår situation. Som vi hoppades gav
våra protestaktioner Konkurrensverket en giltig anledning att
tidigarelägga sitt beslut, nu precis som år 2000, vilket var avgörande för
alla oss som skulle stått utan jobb om en vecka. Vi ber allmänheten om
ursäkt för störningarna, men i ett desperat läge är man tvungen att agera.
Vi uppnådde vårt mål och fick rätt i att kösystemet är diskriminerande,
säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.

Idag styrde Storstockholms taxisektion om planerna från att blockera den
välbevakade Älvsjömässan till att istället blockera trafiken på infarterna
till Arlanda. Protesterna skapade stora trafikstörningar och efter några
timmar fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut, alltså ett
preliminärt förhandsbeslut, om att kösystemet är diskriminerande och skall
stoppas. Luftfartsverket förbjöds med omedelbar verkan att införa det nya
systemet och åläggs ett vite på 750.000 kronor om de bryter mot detta.
Historien upprepar sig. År 2000 protesterade syndikalistiska Taxisektionen
mot ett liknande kösystem som trängde undan medlemmarna på Arlanda. Den
gången blockerade sektionen terminal fem och Marknadsdomstolen fick
giltigt skäl att fatta ett interimistiskt beslut som stoppade
förändringarna och som senare följdes upp av ett slutgiltigt förbud.

- Att vi måste försvara oss om och om igen mot lagvidriga försök att
kollektivt slå ut oss från marknaden är bedrövligt. Det här är andra
gången vi tar strid mot kösystemen och får rätt. Nu återstår att se
huruvida beslutet står fast, vi hoppas att Luftfartsverket inte avfärdar
en dialog framöver. Hursomhelst förlorar vi inte jobben i nästa vecka. Det är
det viktigaste för oss, säger Amir Abbasi i SSTS Förhandlingskommitté.

Storstockholms Taxisektion känner sig stärkta av framgången idag och
tackar Transportsyndikatet av SAC syndikalisterna för stöd och hjälp i
protesterna.

- Vi känner oss inspirerade av SSTS handlingskraft och beslutamhet. När
arbetstagare pressas till det yttersta av orättvisa villkor är det oerhört
viktigt att de inte sitter med benen i kors utan agerar tillsammans för
att försöka påverka sin situation. Det känns skönt att vi hade rätt i vår
juridiska bedömning av kösystemet och i bedömningen av aktionernas effekt,
säger Jan Abrahamsson på Storstockholms Transportsyndikat.

Mer info på : https//ssts.blogg.se

Presskontakt SSTS: 0739810025KÖSYSTEMET STOPPAT TILLS VIDARE!


Dagens aktion ledde till interimistiskt beslut från Konkurrensverket.


I en protesthandling för att få Konkurrensverket och Luftfartsverket att agera blockerade idag Storstockholms Taxisektion av SAC syndikalisterna trafiken till och från Arlanda. Redan efter några timmars aktion fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut om att det planerade kösystemet var diskriminerande. Luftfartsverket tvingas nu tills vidare stoppa sina planer och Storstockholms taxisektion är mycket lättade över utfallet och nöjda med dagens aktion. Exakt samma sak hände år 2000 då taxisektionen av SAC syndikalisterna blockerade terminal 5 och Marknadsdomstolen snabbt fattade ett interimistiskt beslut som förbjöd det dåvarande kösystemet.

Från Tidningen Arbetaren:

Efter flera inlämnade skrivelser till Konkurrensverket gav på fredagen verket sin syn på Luftfartsverkets beslut om att låta de stora taxibolagen få företräde till taxifilerna på Arlanda flygplats utanför Stockholm. Verket menar att Luftfartsverket, LFV, inte får gynna de stora taxibolagen Taxi Stockholm, Taxi Kurir och Taxi 020. Det interimistiska, det vill säga tillfälliga, beslutet gäller från och med i dag i väntan på ett mer permanent beslut.

Bryter LFV mot Konkurrensverkets beslut riskerar LFV få betala ett vite på 750 000 kronor, rapporterar Sveriges Radio. Till Radio Stockholm säger Jan Lindqvist, LFV:s informationschef, att de kommer att rätta sig efter Konkurrensverkets beslut.

Efter att ha lagt om planerna på att blockera trafiken till och från Älvsjömässan på fredagen valde de friåkande taxichaufförerna att genomföra sin protest på Arlanda flygplats utanför Stockholm. På väg ut till Arlanda bildades köer, främst eftersom polisen begränsat framkomligheten till terminalerna på Arlanda. Hundra taxichaufförer beräknades enligt SSTS ha deltagit i aktionen som gick ut på att sakta köra omkring på Arlanda och tuta.

På bilfönstren hade syndikalistiska taxichaufförer satt upp lappar med SAC Syndikalisternas logga samt budskap som ”Stoppa det nya kösystemet på Arlanda”.

På tisdag skulle det nya kösystemet satts i bruk på Arlanda, men lär alltså dröja med tanke på Konkurrensverkets beslut. Taxichauffören Ali som Arbetaren åkte med blev glad av nyheten:

Bakgrund till aktionen mot Älsvjömässan 23/10

 

- Vill man få bort ockrarna från Arlanda ökar man kontrollen, man drar inte 50% av Stockholms taxiförare över en kam, säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.


Under gårdagens förhandling gjordes det tydligt att Luftfartsverket överhuvudtaget inte var intresserade av Taxisektionens åsikt i frågan om det nya kösystemet. Trots att SSTS kallat till förhandling och Luftfartsverket accepterat kallelsen, förklarade man vid sittande bord att man inte ämnade diskutera frågan med SSTS. Däremot klargjorde man sina tankar kring det nya kösystemet och mycket intressant information kom fram. Följande borde intressera alla som förespråkar en fri marknad och rättvis konkurrens.

Det nya kösystemet har sju filer, men två filer är ointressanta i sammanhanget eftersom en är en genomfartsfil och en är avsedd för norrgående körningar från Arlanda. De fem återstående taxifilerna är till för körningar till Stockholm. Av dessa fem filer skall Taxi Stockholm få ensamrätt på de två första, Taxi Kurir och Taxi 020 på nummer tre och fyra och alla övriga aktörer skall hänvisas till kön fem rader bort från kunden. De övriga aktörerna (alltså de mindre bolagen där våra medlemmar ingår) är i praktiken 50%, alltså hälften, av alla taxibilar i Stockholm. Denna hälft skall alltså hänvisas till att samsas om den sämsta kön. De tre aktörerna som tjänar på systemet är dessutom i själva verket två, eftersom Taxi 020 och Taxi Kurir gemensamt ägs av företaget Fågelviksgruppen.Luftfartsverket säger naturligtvis inte att man premierar vissa bolag, utan att man har skapat ”objektiva” kriterier för vilka företag som skall stå i de fyra första filerna. Men kriterierna är satta så att endast just dessa två aktörer kvalar in. Man har långt i förväg diskuterat det nya systemet med dessa tre aktörers branschorganisation, Taxiförbundet, där de flesta friåkarna och mindre bolagen inte är representerade. Taxiförbundets remissvar blev föga förvånande att de tycker systemet är en bra idé. Våra medlemmar, däremot, och alla små bolag, fick reda på det nya systemet tre veckor i förväg. Och när sektionen väl kallar till förhandling är Luftfartsverket överhuvudtaget inte intresserade av deras åsikt.Systemet innebär också att man skall ge generell förtur för bilar som kommer in till Arlanda med körningar från Stockholm. Eftersom alla de små bolagen under de senaste åren har blivit bortträngda från Centralstationen, mässorna, färjeterminalerna och de stora hotellen, så ger även detta endast förtur till samma tre, i praktiken två, stora bolag. Detta är knappast rättvis konkurrens och en fri marknad. Det är en myndighet som spelar två privata storföretag i händerna på bekostnad av seriösa och organiserade taxiförare som man vill tvinga i konkurs.

Ett annat argument som förs fram är att det är av miljöaspeketer man vill ge de fyra första köerna åt två företag. Men bland de 50% av Stockholms taxibilar som trycks bort till den sista kön så är andelen miljöbilar s t ö r r e  än hos Fågelviksgruppens och Taxi Stockholms bilar. Menade man allvar med miljöhänsynen skulle systemet se ut precis tvärt om.

Luftfartsverket har även menat att systemet tillkommer för att få bort ockrare som tagit överpriser för körningar Arlanda- Stockholm. Taxisektionen är helhjärtat för hårdare tag mot ockrarna på Arlanda och för ökade kontrollåtgärder. Men att dra 50% av Stockholms taxibilar över en kam är fel väg att gå. Taxisektionen är för fasta taxipriser och kräver ett på alla vis städat uppträdande mot kunder från sina medlemmar.


”Ni kommer inte längre än så här”, avslutade Luftfartsverkets säkerhetschef. Vi får väl se. Luftfartsverket har från sin sida visat att det inte går förhandlingsvägen.

 


22/10 - Stöduttalande från Transportsyndikatet

Stödutalande för SSTS av SAC – Syndikalisterna

Storstockholms Transportsyndikat av SAC syndikalisterna.


Storstockholms Transportsyndikat uttalar härmed vårt fulla stöd till våra
kollegor i Taxibranschen och deras kamp mot diskriminering oavsett om man
är arbetare som är organiserad eller inte, oavsett om man är arbetare som
är anställd av ett taxiåkeri eller om man är egenföretagare.

Fler och fler branscher omvandlas idag till branscher där man måste vara
egenföretagare för att kunna arbeta inom. Detta och att Svensk Näringsliv
och majoriteten av riksdagspartierna aktivt agerar för att arbetsköpare
inte ska ha fast anställda utan att man ersätter dessa arbetare med
inhyrda arbetare, har förvandlat det svenska klasssamhället till ett
annorlunda klasssamhälle.

Storstockholms Transportsyndikat ser med allvar på Luftfartsverkets planer
på att den tjugosjunde
oktober införa ett nytt kösystem som i praktiken ger de största
taxibolagen en oligopolställning på Arlanda med ensamrätt till de fyra
första taxiköerna från kunden sett. Taxi Stockholm skall få ensamrätt på
de två första köerna, Taxi 020 och Taxi Kurir till kö tre och fyra.
Friåkare och mindre bolag kommer hänvisas till en femte kö, med minimal
möjlighet att få körningar.

Taxi bolagens konkurens och ekonomisk vinstintressen är ointressant för
oss syndikalister men när konsekvensen av denna statliga förändring som
skapar oligopol drabbar arbetare som tvingas i konkurs eller förlora sin
anställning, så måste vi arbetare oavsett facklig tillhörighet eller om
man är oorganiserad reagera. Makten över våra liv får inte och ska inte
finnas i företagens vinstintresse eller politiska ideologiska manövrar.


Makten ska finnas i taxibranschens arbetare oavsett yrke eller
anställningsform.

Vi syndikalister inom Storstockholms Transportsyndikat av SAC
Syndikalisterna kommer att stödja våra kamrater på det sätt vi finner det
lämpligt. Även om detta skulle kunna innebära strejker eoch dyligt.

Driftkommittén för Storstockholms Transportsyndikat
tfn. 070 427 86 86
E-post: kontakt@transportsyndikat.se
www.transportsyndikat.se


/ Jan Abrahamsson, Styrelsen för Storstockholms Transportsyndikat


Syndikalistiska bussförare sluter uppSBSS-
Syndikalistiska bussarbetarsektionen i Stockholm
Stöduttalande 2009-10-21

Syndikalistiska bussarbetarsektionen i Stockholm uttalar härmed vårt fulla stöd till
våra syndikalistiska kollegor i taxibranschen, deras kamp mot diskrimineringen på
Arlanda och deras aktion imorgon. Vi kommer att hjälpa de syndikalistiska
taxiförarna på det sätt vi finner lämpligt

/ Driftkommittén SBSS


Pressmeddelande 2009-10-22

 

 

Imorgon samlas över 300 stats- och regeringschefer och företrädare för internationella organisationer och näringsliv, samt 3-5000 övriga delegater från hela världen på Älvsjömässan i Stockholm. Detta som en del av European Development Days, Sveriges största EU-event under ordförandeskapet.

 

Storstockholms taxisektion av SAC syndikalisterna varslar härmed blockad av Älvsjömässan med start från imorgon klockan 07.00. Strejkkommittén beräknar att mellan sex och åttahundra taxibilar kommer delta i blockaden I detta ingår syndikalisterna, oorganiserade friåkare och förare från såväl de mindre som de stora bolagen. Målet är att ingen trafik in eller ut från mässan skall vara möjlig under dagen och att protesterna tydligt skall nå fram till de internationella besökarna.

 

Istället för att protestera i city eller på Arlanda, där gemene man i högre grad riskerar att stoppas i trafiken, har strejkkommittén beslutat att vända sig direkt mot maktens centrum. Att Luftfartsverket tillåter ett diskriminerande taxisystem där små seriösa taxiförare slås ut till förmån för stora bolag med dåliga villkor, det är en skam för Sverige som ordförandeland i EU och detta bör tydligt uppmärksammas.

 

-   Det har inte varit ett enkelt beslut för strejkkommittén, men antingen gör vi allt som står i vår makt för att stoppa det här diskriminerande kösystemet eller så förlorar vi jobben inom ett par veckor. Precis som många journalister tvingas teckna F-skattsedel för att få jobb, tvingas vi teckna egna enmansbolag för att få jobb, men det betyder inte att vi skall stå rättslösa eller finna oss i vadsomhelst, säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.

 

-   Vi stödjer taxisektionen i deras beslut och kommer vara dem behjälpliga imorgon på alla sätt vi kan. Också friåkarna är en del av den svenska arbetarklassen. Arbetsmarknaden förändras och idag måste man i flera branscher teckna egen firma för att överhuvudtaget få jobb.Vår jurist har närvarat vid mötet med Luftfartsverket och det nya kösystemet är varken juridiskt eller moraliskt försvarbart. Det ger ett fåtal aktörer med dåliga arbetsvillkor så stora konkurrensfördelar att seriösa taxiförare förlorar jobben. Detta måste vi stoppa om vi kan, meddelar Jan Abrahamsson på Storstockholms Transportsyndikat, syndikalisternas branschorgan med sektioner i tunnelbanan, på bussarna och järnvägen.

 

Mer info på: http://ssts.blogg.se

 

Presskontakt: 0739810025


VARNING FÖR STREJK!Luftfartsverket slog idag igen dörren för alla kompromisser kring kösystemet på Arlanda. Systemet diskriminerar friåkare och taxiförare på mindre bolag och gynnar enbart två företag, Fågelviksgruppen genom Taxi Kurir och Taxi 020 och Taxi Stockholm. Våra medlemmar är seriösa organiserade taxiförare som kommer drabbas så pass hårt av det orättvisa kösystemet att de förlorar sina jobb. Som fackförening kan vi omöjligen knyta näven i fickan kring detta.


Vi har försökt förhandla med Luftfartsverket. Det gav ingenting. Inget svar har kommit på protesterna hos Konkurrensverket. Vi har inte råd att vänta längre eftersom direkt när systemet införs den 27/10 förlorar vi vår främsta inkomstkälla i körningarna på Arlanda.


Därför går vi nu i strejk.


En kö och först in först ut på Arlanda!

Fri marknad och rättvis konkurrens?

Under dagens förhandling gjordes det tydligt att Luftfartsverket överhuvudtaget inte var intresserade av Taxisektionens åsikt i frågan om det nya kösystemet. Trots att SSTS kallat till förhandling och Luftfartsverket accepterat kallelsen, förklarade man vid sittande bord att man inte ämnade diskutera frågan med SSTS. Däremot klargjorde man sina tankar kring det nya kösystemet och mycket intressant information kom fram. Följande borde intressera alla som förespråkar en fri marknad och rättvis konkurrens.

Det nya kösystemet har sju filer, men två filer är ointressanta i sammanhanget eftersom en är en genomfartsfil och en är avsedd för norrgående körningar från Arlanda. De fem återstående taxifilerna är till för körningar till Stockholm. Av dessa fem filer skall Taxi Stockholm få ensamrätt på de två första, Taxi Kurir och Taxi 020 på nummer tre och fyra och alla övriga aktörer skall hänvisas till kön fem rader bort från kunden. De övriga aktörerna (alltså de mindre bolagen där våra medlemmar ingår) är i praktiken 50%, alltså hälften, av alla taxibilar i Stockholm. Denna hälft skall alltså hänvisas till att samsas om den sämsta kön. De tre aktörerna som tjänar på systemet är dessutom i själva verket två, eftersom Taxi 020 och Taxi Kurir gemensamt ägs av företaget Fågelviksgruppen.Luftfartsverket säger naturligtvis inte att man premierar vissa bolag, utan att man har skapat ”objektiva” kriterier för vilka företag som skall stå i de fyra första filerna. Men kriterierna är satta så att endast just dessa två aktörer kvalar in. Man har långt i förväg diskuterat det nya systemet med dessa tre aktörers branschorganisation, Taxiförbundet, där de flesta friåkarna och mindre bolagen inte är representerade. Taxiförbundets remissvar blev föga förvånande att de tycker systemet är en bra idé. Våra medlemmar, däremot, och alla små bolag, fick reda på det nya systemet tre veckor i förväg. Och när sektionen väl kallar till förhandling är Luftfartsverket överhuvudtaget inte intresserade av deras åsikt.Systemet innebär också att man skall ge generell förtur för bilar som kommer in till Arlanda med körningar från Stockholm. Eftersom alla de små bolagen under de senaste åren har blivit bortträngda från Centralstationen, mässorna, färjeterminalerna och de stora hotellen, så ger även detta endast förtur till samma tre, i praktiken två, stora bolag. Detta är knappast rättvis konkurrens och en fri marknad. Det är en myndighet som spelar två privata storföretag i händerna på bekostnad av seriösa och organiserade taxiförare som man vill tvinga i konkurs.

Ett annat argument som förs fram är att det är av miljöaspeketer man vill ge de fyra första köerna åt två företag. Men bland de 50% av Stockholms taxibilar som trycks bort till den sista kön så är andelen miljöbilar s t ö r r e  än hos Fågelviksgruppens och Taxi Stockholms bilar. Menade man allvar med miljöhänsynen skulle systemet se ut precis tvärt om.


”Ni kommer inte längre än så här”, avslutade Luftfartsverkets säkerhetschef. Jo, det gör vi nog, men tydligen inte via förhandlingsbordet.

 


Pressmeddelande 2009-10-21

 

 PRESSMEDDELANDE SSTS 2009-10-21

 

Taxistrejken i Stockholm är ett faktum. Klockan 17.00 idag avfärdade Luftfartsverket samtliga föreslagna lösningar kring det nya kösystemet på Arlanda. Sektionen tvingas nu ut i strejk för sina medlemmars jobb.

 

- Vi är besvikna och tycker att det är oansvarigt av Luftfartsverket att slå igen dörren för alla kompromisser. Vi hade hellre sett en gemensam lösning som inte leder till att våra medlemmar förlorar jobben. Förhandlingsvägen återstår ingenting och vi har idag lämnat över ärendet till strejkkommittén, säger Amir Abbasi i SSTS förhandlingskommitté.

 

En grupptalan om diskriminering är sedan tidigare inlämnad till konkurrensverket, men sektionens medlemmar har inte råd att vänta på Konkurrensverkets utslag, då systemets införande 27/10 direkt skulle leda till att många förare står utan körningar. Taxisektionen utfärdar nu en varning för allvarliga trafikstörningar i samband med strejken under den kommande veckan. Särskilt kan störningarna gälla alla in- och utfarter till och från Arlanda, men också delar av Stockholms innerstad kan drabbas av köer.

 

- När taxiförarna på de små bolagen tillsammans sätter ner foten kommer trafiken ofrånkomligen att störas och tredje man riskerar att bli lidande. I detta finns ingenting positivt, men vi måste uppfylla det fackliga löftet till våra medlemmar och slåss för deras jobb. Man kan säkert tycka att Sveriges anseende som ordförandeland riskerar att skadas nu under EDD, men det är i så fall inte mer än rätt eftersom det är en omfattande diskriminering av en redan marginaliserad grupp som sker, säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.

 

Sektionen har bett de syndikalistiska sektionerna i tunnelbanan, på bussarna och järnvägen att gå ut i sympatistrejk simultant med taxiförarna. Beroende på deras svar kan ytterligare trafikstörningar bli aktuella i lokaltrafiken och på Arlandatågen.

 

Mer info på: http://ssts.blogg.se Presskontakt SSTS: 0739810025


21/10 - SSTS i Stockholms Fria TidningEn notis på förstasidan av Stockholms Fria tidning tar upp SSTS protester mot kösystemet. Notisen rymmer även ett uttalande från Transportarbetarförbundet om att sektionen agerar utanför de fackliga ramarna och inte tar tag i grundproblemen.

Transportarbetarförbundet har rätt i kampen mot kösystemet inte handlar om de vanliga fackliga frågorna i form av anställningstrygghet, lönenivåer och frihet från t ex de stora bolagens discplinnämnder. Kösystemet handlar nämligen om den fackliga kärnfrågan nummer ett: Att behålla medlemmarnas jobb.

Tre stora taxibolag har tillsammans med Luftfartsverket beslutat sig för att göra sig av med alla andra bolag från Arlanda. Att många små bolag har bra anställningsvillkor och att många friåkare tvingas teckna egen firma för att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden, spelar självklart ingen roll för Taxi Stockholm, Taxi Kurir och Taxi 020, när de, privata företag med tvivelaktiga anställningsvillkor, går samman för att döda all konkurrens. Att Transportarbetarförbundet, som inte ens har fått två av de tre aktörerna, Taxi Kurir och Taxi 020, att teckna kollektivavtal, förespråkar att dessa bolag skall slå ut våra medlemmar från arbetsmarknaden, är mer än anmärkningsvärt.21/10 - SSTS i ArbetarenTidningen Arbetaren skriver om dagens förhandlingar i artikeln "Taxistrejk hotar om förhandlings trandar."

21/10 - Förhandling med Luftfartsverket

21/10 träffas Luftfartsverket och Storstockholms Taxisektion av SAC Syndikalisterna för en sista chans att hitta en lösning på frågan om det nya kösystemet på Arlanda. Om förhandlingarna strandar samlar Taxisektionen cirka 600 taxibilar till taxistrejk som kan lamslå trafiken till och från Arlanda mitt under EDD, European Development Days 21-24/10, Sveriges största EU-evenemang under ordförandeskapet med över 4000 internationella gäster.

Konflikten handlar om det nya kösystem som planeras införas på Arlanda 27/10. Det nya kösystemet premierar de största taxibolagen och kommer göra det omöjligt för mindre bolag att få körningar på terminalerna. Eftersom mindre bolag redan trängts bort från Centralstationen, Bromma flygplats, mässorna, de stora hotellen och färjeterminalerna, skulle det leda till att många av Taxisektionens medlemmar förlorar sina jobb, medan förare på stora kollektivavtalslösa taxibolag premieras.

- Vi har helt enkelt inget val. Antingen sätter vi ner foten nu eller också förlorar vi jobben. Kösystemet är diskriminering på hög nivå och en skam för Sverige som ordförandeland i EU. Vi protesterade med fyra hundra bilar den sjunde oktober. Om Luftfartsverket inte lyssnar imorgon måste vi trappa upp med strejk i trafiken, säger Mahmoud Monfared.
SSTS Pressmeddelande 2009-10-20
Presskontakt SSTS: 0739810025

15/10 - Mobilisering vid Arlanda och CentralstationenSSTS flygblad till kollegor 15/10.

SSTS delade ut 300 flygblad på Arlanda och Stockholms Centralstation i mobilisering inför en eventuell strejk i protest mot det diskrimierande kösystemet på Arlanda.

Aktionen 7/10 uppmärksammades i media.

Stockholmsnyheterna ABC

DN: Taxiprotest i centrala Stockholm

DN: Taxiprotest på Vasagatan

SVD:Taxiprotest även vid Arlanda


SVT: Taxiförare i protest

SVD


7/10 - Facklig mobilisering mot orättvisor på Arlanda

 

Den 7 oktober åkte 400 taxibilar i karavan genom staden och ut till Arlanda där vägar blockerades. Fler aktioner är att vänta den närmaste tiden.


Storstockholms Taxisektion av SAC syndikalisterna utförde onsdagen 7/10 sin första aktion för att protestera mot införandet av det nya kösystemet på Arlanda. Sektionens medlemmar åkte i karavan till Luftfartsverket för att lämna över en protestskrivelse mot kösystemet som planeras införas 27/10. Karavanen samlade cirka fyra hundra bilar och stoppade bitvis upp trafiken i Stockholms innerstad och vid Arlanda. Nu skriver sektionen om bakgrunden till protesterna och om de kommande aktionerna.

 

 

För rättvis konkurrens!

.

Storstockholms Taxisektion organiserar taxiförare i Stockholms län och har många medlemmar som är friåkare eller anställda på mindre taxibolag. Sektionen protesterar mot Luftfartsverkets planer på att den tjugosjunde oktober införa ett nytt kösystem som i praktiken ger de största taxibolagen en oligopolställning på Arlanda med ensamrätt till de fyra första taxiköerna från kunden sett. Taxi Stockholm skall få ensamrätt på de två första köerna, Taxi 020 och Taxi Kurir till kö tre och fyra. Friåkare och mindre bolag kommer hänvisas till en femte kö, med minimal möjlighet att få körningar.

.

Om kösystemet införs kommer många friåkare tvingas i konkurs och många anställda på små bolag kommer att förlora sina jobb, i synnerhet som de mindre taxibolagen redan är bortträngda från Bromma flygplats, centralstationen, färjeterminalerna, mässorna och de stora hotellen. Flera av sektionens friåkare har tillsammans med små taxibolag lämnat in en protest till Konkurrensverket som nu behandlas. På en fri arbetsmarknad är det inte rimligt att en myndighet ger så stora konkurrensfördelar till ett fåtal aktörer.

.

– Arlanda är det sista bra upplockningsstället för små taxibolag. Om kösystemet införs betyder det att samtliga knutpunkter i Stockholm aktivt diskriminerar småbolag. För våra medlemmar blir det enda som återstår att leta körningar ute på gatorna. Därför kommer många anställda förlora jobbet och många friåkare gå i konkurs om de inför systemet den tjugosjunde, säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.

.

Gör kunderna nöjda, inte storföretagen!

.

I början av 2000-talet existerade ett enkösystem på Arlanda, som aktivt släppte fram småbolagen. Detta system tillät kunderna att välja taxi både utifrån vilken bil som stod närmst och vilket taxibolag de ville åka med. Det finns många seriösa mindre bolag med fast och billigare taxa Arlanda-Stockholm som ger lika god service till kunden som Taxi Kurir, Taxi 020 och Taxi Stockholm.
.

– Vi taxiförare i sektionen anser att Luftfartsverket och Europark istället för att sträva mot ett taxioligopol med ett fåtal stora aktörer, borde införa en taxikö på Arlanda med lika villkor för alla aktörer och samtidigt skärpa de befintliga kontrollåtgärderna för att få bort ockrare och oseriösa åkare. Den desperata konkurrensen med hojtanden och framfusiga upplockningsförsök skulle försvinna med lika villkor och en ökad kontroll skulle få bort ockrarna, varpå kunderna skulle bli nöjdare. Vi har ett gemensamt intresse i detta. Vi välkomnar också ett pristak för alla taxiåkare för körningar Arlanda - Stockholm och har även framfört att vi för vår del gärna skulle se ett pristak för alla taxameterpriser i Stockholm, säger Mahmoud Monfared.

.

Alla friåkare i Storstockholms taxisektion har fast taxa mellan Arlanda-Stockholm och sektionen accepterar inget oseriöst beteende gentemot kunder från sina medlemmar.

.

Värna miljön - släpp fram oss.

.

 

Ett argument som framförts av Luftfartsverket är att det skulle vara bättre för miljön om de små bolagen trängdes bort. Men cirka 80% av friåkarna och de små taxibolagen kör miljöbilar, varav de flesta elbilar. Däremot är det flera av de största aktörerna som inte gör det. Ur miljöperspektiv vore det därför bättre för miljön om de små åkarnas miljöbilar släpptes fram.

.

Gynna inte storföretag med dåliga villkor

.

Transportarbetarförbundet riktar på sin hemsida skarp kritik mot våra protester. Därmed intar fackförbundet den udda positionen att försvara att stora taxibolag som saknar kollektivavtal (Taxi Kurir, Taxi 020) skall premieras och konkurrera ut fackligt organiserade taxiförare på små bolag eller som kör sin egen bil. Det enda av de stora bolagen som har kollektivavtal med Transport är Taxi Stockholm. Precis som Transport är Taxisektionen medveten om hur de kollektivavtalslösa bolagen inrättat egna ”disciplinnämnder” för att stänga av taxiförare som försöker organisera sig och värna sina rättigheter. Att en fackförening tar ställning för att sådana fackfientliga företag skall premieras så starkt att organiserade taxiförare antingen tvingas jobba under inhumana villkor eller förlorar sina jobb, är inte rimligt. Transport borde istället främja Taxisektionens medlemmar som verkar för schyssta villkor, frihet från fackfientliga storbolag, fast taxa vid Arlanda och ett städat beteende mot kunder.

.

Syndikalistiska taxiförare stoppade kösystemet år 2000

.

År 2000 planerade Luftfartsverket att införa ett annat diskriminerande kösystem. Också den gången protesterade Taxisektionen och blockerade bland annat alla terminaler med över hundra taxibilar. Efter protesterna agerade Marknadsdomstolen och förbjöd det diskriminerande kösystemet. År 2009 bedömer Luftfartsverket att tiden är mogen att ett liknande samma grepp igen. Den här gången samlar protesterna fler än fyra hundra bilar och Taxisektionen är lika fast beslutsam att stoppa Luftfartsverkets planer. Nya, mer radikala protestaktioner kommer ske varje vecka under oktober.

.

SSTS
Storstockholms taxisektion av SAC syndikalisterna

.

SSTS – Storstockholms Taxisektion är en driftsektion för taxiförare i Stockholms län. Vi ser att förare som tvingas teckna egen firma med sig själva som enda anställd är en del av den svenska arbetarklassen och som enda fackförening värnar vi därför även friåkarnas intressen i länet. Vi har en plan direktdemokratisk struktur, organiserar oss i SAC syndikalisterna och är en del av Storstockholms Transportsyndikat.


RSS 2.0